Empowering Sustainable Business

Ametalis är en bolagsgrupp som utvecklar och erbjuder hållbarhetsfrämjande tjänster.

Utveckla ditt bolag tillsammans med oss

Vi erbjuder ditt bolag ett långsiktigt hem i vår bolagsgrupp och ett partnerskap på ägarnivå. Vi vet att rätt personer och företagskultur är kärnan bakom alla organisationers framgång över tid. Därför låter vi befintliga ägare bibehålla det operativa ansvaret samt företagets unika kultur, även efter att bolaget har blivit en del av Ametalis.

Vi är

en företagsgrupp bestående av små- och medelstora bolag med ett tydligt hållbarhetsfokus i sitt kunderbjudande.

Vi tror

att en entreprenöriell företagskultur, ett kommersiellt tankesätt och en tydlig hållbarhetspositionering är starka värdedrivare och förutsättningar för långsiktig framgång.

Vi bidrar

med kunskap om hållbara affärsmodeller, expertis inom strategisk och operationell bolagsutveckling, effektiv bolagsstyrning samt ett omfattande affärsnätverk som driver nya affärer och synergier inom bolagsgruppen.

Ametalis - del av EHAB Group

Vår huvudägare Esmaeilzadeh Holding (EHAB Group) och våra systerbolag i EHAB-koncernen har lång erfarenhet av att tillsammans med skickliga entreprenörer utveckla företag. Sammantaget har koncernen gjort över 100 förvärv med stor framgång för alla parter.

Nettovärde på tillgångar
0 MrdSEK
Anställda inom koncernen
0 +
Länder
0 +
Gruppens omsättning
0 MrdSEK

Våra systerbolag

Är du intresserad av att höra mer?

Vi tar gärna ett förutsättningslöst första möte för att berätta mer om oss, besvara dina frågor samt höra mer om er.

Kontaktinfo

Stockholm, Sweden