Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ametalis AB är angelägen om att dina personuppgifter skyddas, varför vi uteslutande behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet.

Ametalis behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med att vi förvärvar och förvaltar bolag. De personuppgifter som då kan aktualiseras är exempelvis namn, personnummer, titel, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och annan affärsrelaterad information som samarbetspartners förser oss med. De uppgifter som lämnas kan komma att kompletteras med uppgifter som vi hämtar från andra källor såsom ditt bolags publika webbsida, publika databaser eller betaldatabaser exempelvis. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men om det inte sker kan vi inte fullgöra eventuella åtaganden gentemot dig eftersom vi inte kan genomföra nödvändiga kontroller, skicka nyhetsbrev m.m.

Ametalis behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna förvärva och förvalta bolag.
Endast de anställda vid Ametalis som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Och uppgifterna kommer inte lämnas till tredje part i andra fall än att det överenskommits med dig, det är nödvändigt för att fullgöra ett uppdrag, det är nödvändigt för hantering av Ametalis:s tekniska system.
Uppdragsgivares personuppgifter sparas som regel i tio år efter avslutat uppdrag. Därefter gallras eller anonymiseras uppgifterna.
Personuppgifter som du frivilligt lämnat till oss, exempelvis när du kommunicerar med oss via e-post, webbformulär eller andra kanaler, ber oss sända dig nyhetsbrev eller liknande eller när du anmäler dig till ett evenemang sparas i enlighet med ovan ändamål så länge du har en affärsrelation med oss. Om du inte längre önskar få ta del av nyhetsbrev, information eller inbjudningar från oss kan du meddela det på e-postadress info@ametalis.se, varvid dina uppgifter omedelbart kommer att raderas.

Ametalis inhämtar också uppgifter med hjälp av cookies på vår webbplats för att underlätta ditt användande av sidan. Vi kan exempelvis även samla in uppgifter om din dator, IP-adress, typ av browser i statistik- och analyssyfte. Den information som samlas in är generisk vilket gör att den inte kan användas för att koppla samman en specifik besökare på webbsidan med en fysisk person.

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som finns sparade på ditt lagringsmedium. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men det finns även möjlighet att neka cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas.

Du har rätt att begära information från Ametalis om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att invända mot Ametalis:s behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring varvid vi omedelbart upphör med behandlingen.