Hem / Hållbarhet

Ametalis verkställer hållbarhet

Vi gör detta genom de experttjänster som gruppens bolag erbjuder sina kunder varje dag

Hållbarhet enligt Ametalis

Endast verksamheter som tar adekvat hänsyn till miljöfrågor kommer att överleva över tid.

 • Öka energieffektivitet och minska energianvändning 
 • Lindra klimatförändringar och minska koldioxidavtryck
 • Minska och återanvänd avfall
 • Skydda biologisk mångfald

Endast verksamheter som tar sociala frågor såsom HSE i beaktande kommer kunna attrahera rätt kompetens över tid för att vara uthålliga.

 • Efterlevnad av mänskliga rättigheter
 • Hållbara affärsrelationer genom hela värdekedjan
 • Socialt ansvar mot samhälle och anställda
 • Hälsosam och säker arbetsmiljö

En robust bolagsstyrning är en förutsättning för hållbara och uthålliga verksamheter

 • Professionell bolagsstyrning
 • Metodisk riskhantering
 • Regulatorisk efterlevnad
 • Tillämpande av etiska affärsmetoder
 • Integritet och transparens i redovisning och kommunikation

Vi tror på att hållbarhet och kommersiell och finansiell uthållighet går hand i hand

Utvalda globala utmaningar

Exempel på nyckelfrågor Ametalis vill addressera

Exempel på åtgärdsområden

Relevanta marknadsområden

Vårt förhållningssätt

 • Ametalis utgår från internationella ramverken EU taxonomin och FNs globala mål när vi analyserar marknadssektorer med förbättringspotential inom hållbarhetsrelaterade frågor.
 • Gruppbolagens tjänster till sina kunder adresserar sedan i sin tur dessa frågeställningar inom kritiska verksamhetsprocesser, från styrelse och ledningsnivå till det dagliga arbetet i verksamheten.
 • Det är så vi säkerställer att gruppen aktivt bidrar till ett mer hållbart näringsliv
FN:s globala mål

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling kartlägger huvudsakliga förbättringsområden i det globala sammanhanget

EU-taxonomin

Utöver de globala målen håller vi oss uppdaterade om EU taxonomin och betraktar dess definitioner.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?​