Hem / För entreprenörer

Dags för något nytt?

Vi ger dig möjligheten att sälja ditt bolag, fortsätta driva det vidare på egna villkor, samt bli ägarpartner med oss på gruppnivå

Alla fördelar

Att vara en del av Ametalis

Autonomi

Entreprenören är central för bolagets utveckling. Därför låter vi entreprenören bibehålla det operativa ansvaret, bolagets unika kultur, och lokalt starka varumärke

Nätverk

Vi ger tillgång till ett omfattande affärsnätverk där ditt bolag fortsätter att utvecklas med hjälp av affärssynergier, kompetensöverföring och skalfördelar inom gruppen

Strategiskt stöd

Vi bistår gruppens bolag med aktivt stöd i strategiska och operationella frågeställningar

Hållbar tillväxt

Vi är en långsiktig ägarpartner. Vi prioriterar hållbar tillväxt och stabilitet.

Hållbarhets-varumärke

Genom att tillhöra Nordens ledande konsultgrupp med fokus på hållbarhetsrelaterade tjänster får bolagen i gruppen ett tydligt hållbarhetsvarumärke i marknaden.

Att sälja till Ametalis

Vi erbjuder en snabb och tydlig process för att utvärdera om det finns en match mellan ditt bolag och Ametalis-gruppen

Första kontakt

Vid de första förutsättningslösa mötena presenterar vi Ametalis, och vi får lära oss mer om er verksamhet.

Fördjupad diskussion

Vid ett ömsesidigt intresse fortsätter dialogen på en mer detaljerad nivå kring historiskt utfall och framtida planer.

Definiera en gemensam plan

Dialogen fördjupas ytterligare. Vi bygger en gemensam plan för framtiden.

Förvärv

När vi har en samsyn om framtiden genomförs förvärvet och vi blir partners.

Vi värdesätter följande egenskaper hos de bolag som vill bli en del av vår företagsgrupp:

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vi tar gärna ett förutsättningslöst första möte för att berätta mer om oss och/eller besvara dina frågor