Hem / Om oss

Vi är en bolagsgrupp som utvecklar och erbjuder hållbarhetsfrämjande tjänster

Tillsammans med entreprenörer i bolagsgruppen bidrar vi aktivt till ett mer hållbart näringsliv och samhälle genom de tjänster vi levererar till våra kunder.

 

 

Vision

Empowering sustainable business

Mission

Ametalis bygger en europeisk, decentraliserad företagsgrupp av tjänstebolag med fokus på hållbarhetsfrämjande experttjänster.

Tillsammans med entreprenörer i bolagsgruppen bidrar vi aktivt till ett hållbarare näringsliv och samhälle genom de tjänster vi levererar till våra kunder.

Affärsområden

Management

Affärsområdet består av tjänstebolag med expertis inom bland annat:

 • Hållbarhetsstrategi
 • Hållbarhetsrapportering
 • Regelefterlevnad
 • Förändringsledning
 • Kommunikation

Miljö

Affärsområdet består av tjänstebolag med expertis inom bland annat:

 • Miljöcertifiering
 • Regulatorisk kompetens inom miljö och naturskydd
 • Skydd av biologisk mångfald
 • Miljöskydd och återställning
 • Mätning och analys inom miljö och natur

Teknik

Affärsområdet består av tjänstebolag med expertis inom bland annat:

 • Geoteknik
 • Geo – och hydrologi
 • Förnyelsebar energi
 • Energioptimering
 • Regulatorisk kompetens inom hållbar infrastruktur och bygg

Ametalis förvärvsstrategi

Ametalis förvärvar och utvecklar tjänstebolag där entreprenören vill fortsätta driva verksamheten vidare operativt med stöd av Ametalis-gruppen. Vår investeringsfilosofi baserar sig på:

Vi vet av erfarenhet att rätt personer är hemligheten bakom varje bolags framgång och därför låter vi entreprenören fortsätta att driva verksamheten operativt, även efter att bolaget har införlivats i Ametalis-gruppen.

Affärsbesluten skall fattas ute i bolagen, så nära kunden som möjligt där värdeskapandet sker.

Vi tror på att framgångsrika bolag måste ha ett hållbart erbjudande i kärnan av sina affärer för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Därför ställer vi också höga krav på oss själva med avseende på professionalism och affärsetik och hållbarhet i vidare bemärkelse.

Vi erbjuder de bolag gruppen förvärvar ett långsiktigt hem. Vi prioriterar långsiktiga resultat över kortsiktiga vinster.

Team & Styrelse​

Claes de Neergaard

Topic expert and industry advisor